دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ 24 January 2022
 
نوع مطلب :  
بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 2-33/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 2-33/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: نصب انواع گاردریل و هندریل در محل آزاد راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 2-31/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۴
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 2-31/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح و  اجرای فنداسیون درجا در محدوده استان اصفهان در محل آزاد راه شرق سپاهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 2-30/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 2-30/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: بارگیری، حمل و تخلیه و نصب نیوجرسی و انواع دکل در محدوده آزاد راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس:...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 2-29/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۲
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 2-29/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، اجرای خط‌کشی و نصب تجهیزات ایمنی در محل آزاد راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس:...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره2-25/99
۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره2-25/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه لودر با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945
 
آگهي مزایده عمومی شماره 02-02/99 نوبت دوم
۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶
 
موضوع مزایده: فروش ضایعات ذوبی و فلزی حدود 40 تن. محل دريافت اسناد : استان البرز- كرج- ميدان استاندارد- بلوار نماز- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد. مهلت تحویل اسناد: 10 روز پس از درج آگهي تلفن تماس: 02636703945
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 5/27/99
۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 5/27/99)) نوبت پنجم موضوع مناقصه: حمل و نقل نیوجرسی و گاردریل و متعلقات از شرکت واقع در کرج به استان اصفهان در محل آزاد راه شرق سپاهان به تعداد 300 دستگاه تریلی به مسافت 450 کیلومتر. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد:...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 5/27/99
۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 5/27/99)) نوبت پنجم موضوع مناقصه: حمل و نقل نیوجرسی و گاردریل و متعلقات از شرکت واقع در کرج به استان اصفهان در محل آزاد راه شرق سپاهان به تعداد 300 دستگاه تریلی به مسافت 450 کیلومتر. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد:...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره2/28/99
۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۹
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره2/28/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و اجرای ساختمان اداری و رفاهی در محل آزاد‌راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 33/99
۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱
 
نوبت اول موضوع مناقصه: نصب انواع گاردریل و هندریل در محل آزاد راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 31/99
۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰
 
نوبت اول موضوع مناقصه: تهیه مصالح و  اجرای فنداسیون درجا در محدوده استان اصفهان در محل آزاد راه شرق سپاهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945