دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ 24 January 2022
 
نوع مطلب :  
بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
 
تسلیت
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۳
 
همکار گرامی، سرکار خانم رودسرابی با نهایت تاسف و تاثر از فوت پدر شما آگاه شدیم. مراتب تسلیت ما را بپذیرید و ما را در غم خود شریک بدانید.
 
آگهي مناقصه عمومی شماره4-28/99
۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره4-28/99)) نوبت سوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و اجرای ساختمان اداری و رفاهی در محل آزاد‌راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99 - 2
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99 - 2)) نوبت دوم موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه خودروی دو دیفرانسیل ( مدل 2016 و 2017 ) با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 1399/12/06 ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-03/99
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-03/99)) تمدید نوبت دوم موضوع مزایده: فروش ضایعات ذوبی و فلزی حدود 40 تن. محل دريافت اسناد : استان البرز- كرج- ميدان استاندارد- بلوار نماز- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری  1399/12/04   ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 2-25/99
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 2-25/99)) تمدید نوبت دوم موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه لودر با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 20/11/1399  ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه خودروی دو دیفرانسیل ( مدل 94 و 95 ) با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 25/11/1399  ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-02/99 نوبت دوم
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-02/99)) تمدید نوبت دوم موضوع مزایده: فروش ضایعات ذوبی و فلزی حدود 40 تن. محل دريافت اسناد : استان البرز- كرج- ميدان استاندارد- بلوار نماز- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 20/11/1399    ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 6-27/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 6-27/99)) نوبت ششم موضوع مناقصه: حمل و نقل نیوجرسی و گاردریل و متعلقات از شرکت واقع در کرج به استان اصفهان در محل آزاد راه شرق سپاهان به تعداد 300 دستگاه تریلی به مسافت 450 کیلومتر. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد:...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره3-28/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره3-28/99)) نوبت سوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و اجرای ساختمان اداری و رفاهی در محل آزاد‌راه شرق سپاهان اصفهان. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن ...