دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ 24 January 2022
 
نوع مطلب :  
بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 03/1400
۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۸
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 03/1400)) نوبت دوم موضوع مناقصه: خرید ورق با ضخامت 3 میلیمتر و میلگرد سایز 16 با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری 21/01/1400 ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 42/99
۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 42/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: مناقصه انجام امور تولید نیوجرسی محور اصفهان - شیراز محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1،500،000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت خرید و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری 22/01/1400        ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 41/99
۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 41/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: مناقصه خرید قالب 6 متری مفصل دار نیوجرسی  مطابق مشخصات فنی و الزامات وزارت راه ، مسکن و شهرسازی محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1،500،000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت خرید و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری 22/01/1400 ...
 
آگهی خرید  تحویل اسناد مزایده شماره 99/03
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۵
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 03/99)) نوبت اول موضوع مزایده: فروش ورق 8 میلیمتر حدود 40 تن. محل دريافت اسناد : استان البرز- كرج- ميدان استاندارد- بلوار نماز- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت فروش اسناد: تا پایان وقت اداری 27/12/1399 مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 15/01/1400 ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 40/99
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۰
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 40/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه دیگ بخار با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 26/12/1399     ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 39/99
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۹
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 39/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید 2 دستگاه تراک میکسر با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 26/12/1399     ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 37/99
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 37/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید ورق ضخامت 3 میلیمتر و انواع میلگرد با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 26/12/1399  ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 38/99
۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 38/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید ورق ضخامت 5 میلیمتر و 6 میلیمتر انواع میلگرد با مشخصات فنی مورد نظر درج شده در اسناد مناقصه. محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 26/12/1399 ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 35/99
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۹
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 35/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید، حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه بچینگ پلانت با ظرفیت یک مترمکعب . محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 36/99
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۸
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 36/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید مفصل نیوجرسی به تعداد تقریبی 000/10 مجموعه ( ست ) محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ 1.500.000 ريال به شماره حساب 0100873962007 بانك صادرات بنام شركت تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.  مهلت تحویل اسناد: هفت روز پس از درج آگهي      تلفن تماس: 02636703945
 
آگهی استعلام بها جهت انجام امور فنی و خدماتی
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
 
آگهی استعلام بها جهت انجام امور فنی و خدماتی نوبت اول موضوع استعلام: انجام امور فنی و خدماتی طبق مشخصات موجود در اسناد استعلام محل دریافت اسنا: کرج- بعد از میدان استاندارد - شرکت تجهیزات ایمنی راه ها جهت دریافت اسناد مبلغ 500.000 ریا به شماره حساب 0100873962007 بانک صادرات به نام شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها واریز گردد. مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری تاریخ 1399/12/20 تلفن تماس:  02636703945