شرکت تجهیزات ایمنی راه ها 5 مرداد 1400 ساعت 11:47 https://www.rsem.ir/fa/doc/news/404/حفاری-جهت-نصب-پایه-های-روشنایی-قطعه-دوم-آزاد-راه-شرق-سپاهان -------------------------------------------------- عنوان : حفاری جهت نصب پایه های روشنایی در قطعه دوم آزاد راه شرق سپاهان -------------------------------------------------- متن : اقدامات و فعالیت های فشرده در راستای تسریع در بهره برداری از 9 کیلومتر باقی مانده پروژه آزاد راه شرق سپاهان توسط تیم اجرایی شرکت تجهیزات ایمنی راهها طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه دارد که نصب پایه های روشنایی بخشی از اقدامات صورت گرفته می باشد.