گزارش تصویری نصب تابلو های کیلومتر شمار و تابلوهای امدادخودرو درپروژه آزادراه شرق سپاهان‌‌‌

15 فروردين 1400 ساعت 20:52


گزارش تصویری از اقدامات انجام شده توسط تیم اجرایی شرکت تجهیزات ایمنی راهها در خصوص نصب تابلو های کیلومتر شمار و نصب تابلوهای امدادخودرو درپروژه آزادراه شرق سپاهان‌‌‌‌


کد مطلب: 321

آدرس مطلب: https://www.rsem.ir/fa/doc/gallery/321/1/گزارش-تصویری-نصب-تابلو-های-کیلومتر-شمار-تابلوهای-امدادخودرو-درپروژه-آزادراه-شرق-سپاهان

شرکت تجهیزات ایمنی راه ها
  https://www.rsem.ir