شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ 18 September 2021
 
 
اخبار
اغاز ایمن سازی پروژه حرم تا حرم  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱
 
اجرای آزادراه حرم تا حرم در مهر ماه سال 89 باهدف اتصال قم به خراسان رضوی از مسیر استان سمنان در دستور ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره4-28/99
۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره4-28/99)) نوبت سوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99 - 2
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99 - 2)) نوبت دوم موضوع مناقصه: خرید ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-03/99
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-03/99)) تمدید ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 2-25/99
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 2-25/99)) تمدید نوبت ...
 
آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 34/99)) نوبت اول موضوع مناقصه: خرید دو ...
 
آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-02/99 نوبت دوم
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي تمدید مهلت خرید و تحویل اسناد مزایده عمومی شماره 02-02/99)) تمدید ...
 
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۴
 
نماینده بانک صادرات با حضور در محل شرکت تجهیزات ایمنی راه ها، ضمن گفتگو و مذاکره در خصوص آزاد سازی بخشی ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 6-27/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 6-27/99)) نوبت ششم موضوع مناقصه: حمل و نقل نیوجرسی ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره3-28/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره3-28/99)) نوبت سوم موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت ...
 
آگهي مناقصه عمومی شماره 2-33/99
۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
 
شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي مناقصه عمومی شماره 2-33/99)) نوبت دوم موضوع مناقصه: نصب انواع گاردریل ...