يکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ 17 October 2021
سهامداران
طبق آخرین تغییرات، سهامداران شرکت به شرح ذیل است:
1. 98% شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
2. 2% کارکنان شرکت تجهیزات ایمنی راه ها