دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ 26 October 2020
ساختار سازمان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی اصغر وکیلی

رئیس هیات مدیره
دکتر فرامرز نیک سرشت

عضو هیئت مدیره
مخمد تمیزکار

معاون بازرگانی
بهزاد دارابی

معاون مهندسی
جواد افشار

معاون اداری و مالی
بابک رحیمی

مدیر تولید
مهدی حسن زاده

مدیر مالی
محمدرضا حیدری

مدیر اداری
آرمین هوشیار

رئیس فناوری اطلاعات
عمار اسلامخواه

رئیس اداره ی فروش
عباس حیدری

رئیس کارگزینی
فاطمه رودسرابی

رئیس برنامه ریزی تولید
حسین زنده دل

رئیس اداره تدارکات
سید سعید قاضی میر سعید

رئیس حسابداری صنعتی
بهمن عظیمی