شرکت تجهیزات ایمنی راه ها 7 مرداد 1396 ساعت 16:18 http://rsem.ir/fa/doc/news/57/اغاز-فاز-سوم-پروژه-ایمن-سازی-مجتمع-امام-خمینی-ره-لواسان -------------------------------------------------- معاون اجرایی شرکت اعلام کرد: عنوان : اغاز فاز سوم پروژه ایمن سازی مجتمع امام خمینی (ره) لواسان -------------------------------------------------- فاز سوم این پروژه شامل دیوار حائل، آسفالت، جدول کشی و اقدامات زیرسازی و آسفالت می باشد. متن : شرکت تجهیزات ایمنی راه ها در ادامه قرارداد با شرکت اسکان ایران اجرای فاز سوم پروژه ایمن سازی مجتمع امام خمینی (ره) لواسان را به بهره گیری از ظرفیت و متخصصین داخلی این شرکت آغاز نموده است. بهزاد دارابی گفت: فاز سوم این پروژه شامل دیوار حائل، آسفالت، جدول کشی و اقدامات زیرسازی و آسفالت می باشد. معاون اجرایی شرکت افزود: برآورد مدت اجرایی این پروژه یک ماه می باشد.