شرکت تجهیزات ایمنی راه ها 31 خرداد 1400 ساعت 14:43 http://rsem.ir/fa/doc/news/387/آگهی-اسناد-تجدید-مزایده-عمومی-دو-مرحله-شماره-2-01-ز-1400-نوبت-دوم -------------------------------------------------- عنوان : آگهی اسناد تجدید مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 2-01-ز/1400(نوبت دوم) -------------------------------------------------- متن : موضوع مناقصه: بهره برداری از یک دستگاه بچینگ پلانت جهت تولید بتن واقع در محل شرکت مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 450/000/000 ریال می باشد. محل دریافت اسناد:کرج، بعد از میدان استاندارد، شرکت تجهیزات ایمنی راهها جهت دریافت اسناد مبلغ 1/500/000 ریال به شماره حساب 0100873962007 بانک صادرات به نام شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راهها واریز گردد. مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/04/06 مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/04/21 تلفن تماس: 02636703957