معاون اجرایی شرکت اعلام کرد:

اغاز فاز سوم پروژه ایمن سازی مجتمع امام خمینی (ره) لواسان

7 مرداد 1396 ساعت 16:18

فاز سوم این پروژه شامل دیوار حائل، آسفالت، جدول کشی و اقدامات زیرسازی و آسفالت می باشد.


شرکت تجهیزات ایمنی راه ها در ادامه قرارداد با شرکت اسکان ایران اجرای فاز سوم پروژه ایمن سازی مجتمع امام خمینی (ره) لواسان را به بهره گیری از ظرفیت و متخصصین داخلی این شرکت آغاز نموده است.
بهزاد دارابی گفت: فاز سوم این پروژه شامل دیوار حائل، آسفالت، جدول کشی و اقدامات زیرسازی و آسفالت می باشد.
معاون اجرایی شرکت افزود: برآورد مدت اجرایی این پروژه یک ماه می باشد.


کد مطلب: 57

آدرس مطلب: http://rsem.ir/fa/doc/news/57/اغاز-فاز-سوم-پروژه-ایمن-سازی-مجتمع-امام-خمینی-ره-لواسان

شرکت تجهیزات ایمنی راه ها
  http://rsem.ir