جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ 7 May 2021
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ انتشار : شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۱
 
۰
Share/Save/Bookmark
 
 
 
پروژه تامین و نصب تجهیزات ایمنی و روشنایی (قطعات اول، دوم و پل های بزرگ) کنار گذر شرق سپاهان اصفهان به طول 63 کیلومتر می باشد، که قطعات اول آن از کیلومتر صفر (تقاطع نطنز) تا کیلومتر 29+300 (تقاطع اردستان) بوده و شامل تبادلات نطنز و اردستان می باشد. همچنین قطعه ی دوم آن از تقاطع اردستان تا کیلومتر 63 (تقاطع نائین) می باشد و شامل تبادلات فرودگاه و نائین و پل حبیب اباد است.
 
 
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
گزارش تصویری آزاد راه شرق سپاهان اصفهان
کد مطلب : 182
 
 
 
 
 
 
 


ارسال