شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ 23 June 2018
ثبت تخلفات در تقاطع

تخلفاتی مانند عبور از چراغ قرمز، توقف خودرو روی خط عابر پیاده در هنگامی که چراغ قرمز است به واسطه این سیستم ثبت می شود. همچنین این سیستم به ثبت تردد تمامی خودروها در تقاطع نیز می پردازد

سيستم هوشمند مديريت ترافيك

دوربين هاي ثبت تخلف

عملكرد همزمان ثبت تخلف سرعت و ثبت عبور از چراغ قرمز.

 
 
 
آی.تی.اس
ثبت تخلفات در تقاطع
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۸
 
تخلفاتی مانند عبور از چراغ قرمز، توقف خودرو روی خط عابر پیاده در هنگامی که چراغ قرمز است به واسطه این ...
 
سيستم هوشمند مديريت ترافيك
۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۱
 
عملكرد همزمان ثبت تخلف سرعت و ثبت عبور از چراغ قرمز.
 
خودروي گشت نظارت سيار
۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۳
 
قابليت ارسال تصوير در شرايط جوي نا مساعد (بارندگي، برف، طوفان و …)