جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ 30 July 2021

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ شرکت تجهیزات ایمنی راهها برگزار شد  

دکتر تن زاده مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات ایمنی راهها:

شرکت تجهیزات ایمنی راهها توانسته با اعمال تغییرات و سیاست های جدید برخی از مسایلی که مانع از تولید و تحقق اهداف مورد نظر سهامداران محترم می شده؛ از جمله مشکلات حساب های بانکی و تسـویه حسـاب با بانک های ...

شرکت ها باید بتوانند در زمینۀ تحقق جهش تولید و بهره وری خودکفا باشند

مدیر عامل هلدینگ آتیه صبا:

در تاریخ دهم خرداد ماه سال جاری مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا جناب آقای دکترتاجیک و معاون محترم نظارت بر شرکت ها ؛ سرکار خانم دکتر یزدانیان از شرکت تجهیزات ایمنی راهها بازدید کردند. هدف از این بازدید شناخت ...