پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 2 December 2021
نصب رفلکتورهای میانی نیوجرسی در پروژه آزادراه شرق سپاهان

اگر تولید نیوجرسی تا نصب آن در آزادراه ها و جاده ها را یک زنجیره در نظر بگیریم شرکت تجهیزات ایمنی راهها جز معدود واحد های تولیدی می باشد.  که مجهز به تمام مراحل ساخت این قطعه از قالبسازی تا تولید ...